Skal uthuset / «sjåen» / fjøset takseres?

Svar: Nei , slike bygninger er ikke med i taksten. Disse skal være luket ut og fjernet fra takst, gjerne ved at et tilsvarende areal er trukket fra i skatteseddel. Dette kan man se på side 2 på skatteseddel – «Detaljert takst». 

Hvordan skal eiendomsskatten betales? Kommer det en egen regning?

Svar: Eiendomsskatten kommer som en egen linje på den kommunale fakturaen man mottar hver måned. 

Hva er promillesatsen?

Svar: Promillesatsen på bolig og fritid er 1 promille av skattetaksten. Det betyr at om skattetaksten er 1 milllion, vil man måtte betale 1 000 kroner per år. Den generelle promillesatsen (for eksempel næringseiendommer) er 7 promille.

Arealene dere bruker på min bolig / fritidsbolig / annet, er feil

Svar: Om du mener at arealene er feil, send korrekte arealopplysninger på e-post til eiendomsskatt@tjeldsund.kommune.no , så vil de bli korrigert i matrikkelen.  Ta gjerne med noen konkrete opplysninger slik som byggetegninger eller lignende. 

Jeg synes eiendomsskatten var høy

Svar: Eiendomsskatte-taksten skal reflektere markedsverdien på eiendommen. Om taksten er høyere enn markedsverdien, eller om du av andre årsaker ønsker å klage på eiendomsskatten, send klage til eiendomsskatt@tjeldsund.kommune.no eller per brev til Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer – merkes med «Eiendomsskatt».