Generell informasjon

Skånlandhallen åpnet vinteren 2012 og er en del av Skånland skole på Evenskjer i Tjeldsund kommune. Hallen inneholder idrettshall med spilleflate 20 x 40 meter, tribune i 2. etg, svømmehall 25 meter, 6 garderober, kantine, kjøkken og møterom.

For bruk og leie av hallen, ta kontakt med Tjeldsund kommune v/Enhet for Kultur og folkehelse.

Hit kan dere sende søknader om bruk, spørsmål om betaling og annet. Dere kan sende inn kommentarer og gode råd vedrørende bruken/driften av anlegget.

e-post: post@tjeldsund.kommune.no

Reglement, søknadsskjema m.m. ligger under vedlegg, og skal benyttes for søknader. Søknad må sendes senest TO UKER før arrangement.