Hjemmetjenesten Nord:
Ann-Eilin Hanssen
Telefon 900 23 685
 
Hjemmetjenesten Midt:
Therese Kvarme
Telefon 918 34 244
 
Hjemmetjenesten Sør:
Signe Trude Storli
Telefon 911 96 085