Foreldrebetaling for barnehage

Pris for full plass i barnehage:
For priser, se gebyrregulativet

 

Søskenmoderasjon barnehage:
Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3.

 

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

Hvem kan søke?

Redusert foreldrebetaling barnehage, satser gjeldende fra 01.08.21:
Familier med lavere inntekt enn 592 1567 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling.

Betalingssatsen er 6 % av familiens skattepliktige årsinntekt.

 

Familier med barn født i 2016, 2017, 2018 og 2019 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 583 650 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.

 

Kostpenger kommer i tillegg, og vil variere fra barnehage til barnehage.

Hvordan søke?

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjøres i foresattportalen https://barnehage.visma.no/tjeldsund

 

Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet er folkeregistrert adresse legges til grunn.