Sandstrand Bo og Servicesenter er et aldershjem og ligger på Sandstrand. Institusjonen har 9 heldøgnsplasser.