Akutt forurensning skal meldes til telefon 110

All annen forurensning varsles Tjeldsund kommune

 

Kontaktopplysninger

E-post: post@tjeldsund.kommune.no

Telefon sentralbord 770 89 500