Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Kommuneplanens arealdel - revidering

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.

Tjeldsund er en nylig sammenslått kommune og det er nødvendig å lage en ny samlet arealdel for hele kommunen. Et viktig formål med planarbeidet er å utarbeide en oppdatert og relevant arealdel, som fungerer som en bærekraftig og langsiktig plan for den nåværende og fremtidige arealforvaltningen.

I boksene nedenfor vil dere finne mer informasjon om dette:

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk