Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Suohkanplána areálaoassi - ođasmahttin

Suohkanis galgá leat areálaplána olles suohkanii (suohkanplána areálaoassi) mii čájeha oktavuođa boahtteáigge servodaovdáneami ja earálageavaheami gaskka. Suohkanplána areálaoassi galgá čájehit váldočuoggáid areálaoamasteamis ja rámmaid ja eavttuid ođđa doaimmaide maid sáhttá álggahit, ja maiddái makkár beroštumiid galgá váldit vuhtii areálaoamasteamis. Suohkanplána areálaoassi galgá fátmmastit plánakárttaid, mearrádusaid ja plánačilgehusaid main bohtet ovdan mo leat vuhtiiváldán nationála mihtuid ja njuolggadusaid ja bajit plánaid. Plánakárta galgá dárbbašlaš vuogi mielde čájehit váldoulbmiliid ja vuhtiiváldinavádagaid areálaid geavaheamis ja suodjaleamis.   

Dielddanuorri lea aiddobáliid časkkon oktii eará suohkaniin, ja lea dárbu ráhkadit oktasaš areálaoasi olles suohkanii. Dehálaš ulbmil plánabárgguin lea ráhkadit ođastuvvom ja relevánta areálaoasi, mii doaibmá ceavzilis ja guhkitáigge plánan dála ja boahttevaš areálahálddašeamis. 

Vuolábealde gávdnabehtet eanet dieđuid dán birra:

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk