Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er en lovpålagt plan (jf. plan- og bygningslovens kap. 11) som tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlaget for planer og virksomhet i kommunen. Den danner også grunnlaget for kommuneplanens arealdel.​ 

Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 30.mars 2022. 

 

​I kommuneplanens samfunnsdel er det tre fokusområder for Tjeldsund kommune: 

  1. Bærekraftig utvikling av Tjeldsund  

  1. Næring og kompetanse 

  1. Trygt og godt å bo og leve i Tjeldsund for alle  

 

 

Tjeldsund mot 2034  

Frem mot 2034 ønsker vi en bærekraftig utvikling av kommunen der vi har en variert boligsammensetning, kvalitative og gode kommunale tjenester, og et økt fokus på klima og miljø.  

Tjeldsund kommune skal ta en aktiv posisjon i utviklingen i regionen og jobbe for å være en attraktiv kommune for lokalsamfunnet og næringslivet. Tjeldsund kommune skal tilrettelegge for en bærekraftig landbruks- og reindriftsnæring.  

Tjeldsund kommune skal oppleves som en trygg og god kommune å bo og leve i. Dette innebærer at vi skal ha et variert aktivitetstilbud og sosiale møteplasser. Tjeldsund skal være et inkluderende samfunn tilgjengelig for alle.  

Bærekraftsmålene danner grunnlaget for arbeidet med denne planen. Det er gjort en lokal tolkning av bærekraftsmålene og kan ses her.  

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk