Det er en mobil trygghetsalarm med GPS som du kan plassere på kroppen, enten på armen, i jakken, på nøkkelknippet, rundt halsen eller der det er mest hensiktsmessig for deg. Den fungerer når du er ute på tur, uansett hvor du er, så fremst du har mobildekning. Pårørende eller helsepersonell kan se hvilken posisjon du har.

Bor du på institusjon er det en ansvarlig på hver vakt som vil sørge for at du har på eller med deg GPSèn, og vil sørge for at enheten laddes, og mottar alarm om du beveger deg utenfor innstilte steder, og bistår deg om du trenger hjelp.

Er du hjemmeboende er det pårørende som er ansvarlig at du har på deg og med deg GPS`en. De er også ansvarlig for at enheten laddes, mottar alarmer om du beveger deg utover innstilte områder, lokalisere deg og bistå deg om du trenger hjelp.

Tjeldsund kommune benytter programvaren Safemate, som leverer mobile og stasjonære trygghetsalarmer som kommuniserer over mobilnettet.

Du må søke om tjenesten på Tjeldsund kommunes hjemmeside ved å gå inn på søknadsskjema helse- og omsorgstjenester