Ta kontakt med din hjemmetjeneste:

Hjemmetjenesten Nord

Hjemmetjenesten Midt

Hjemmetjenesten Sør

eller ta kontakt med koordinerende enhet dersom du har spørsmål eller behov for informasjon over kommunens tilbud.

Konsulent Cecilie Øvrevoll 907 28 113
Konsulent Bente Fjelldahl 475 15 902