Kommunens mål er best mulig service for deg som innbygger. Derfor har vi et informasjon og dokumentsenter som gjør sitt beste for å hjelpe deg. Konsulentene vil svare så langt de kan, eller koble deg til rette personer og henvise deg videre der det er nødvendig.

Informasjon og dokumentsenteret hjelper gjerne med følgende:

  • Utfylling av skjema
  • Utdeling av informasjon, brosjyrer og skjema
  • Opplysning om kommunens tjenester
  • Mottak av gravemeldinger
  • Mottak av søknader
  • Opplysning om reguleringsplaner til offentlig ettersyn
  • Opplysning om høringer