HRM

Lønn og personalkontoret er lokalisert til rådhuset. Kontoret har ansvar for lønnsubetalinger, og driver saksbehandling innenfor personalområdet. Dette omfatter saksbehanding/sekretæroppgaver for Ansettelsesutvalg, Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Forhandlingsutvalg mv.