HRM

Lønn og personalkontoret er lokalisert til rådhuset. Kontoret har ansvar for lønnsubetalinger, og driver saksbehandling innenfor personalområdet. Dette omfatter saksbehanding/sekretæroppgaver for Ansettelsesutvalg, Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Forhandlingsutvalg mv.

Besøksadresse: Kommunehuset, Evenskjer

 

Navn Funksjon Telefon E-post
Anne Line Eliseussen HR-rådgiver 907 34 490 Anne.Eliseussen@tjeldsund.kommune.no
Torill Helene Larsen  HR-rådgiver 907 35 165 Torill.Larsen@tjeldsund.kommune.no
Hans Kristian Skogly  rådgiver Lønn og personal 907 54 965 Hans-Kristian.Skogly@tjeldsund.kommune.no