Suohkandirektevrra bargosuorgi: 
Suohkandirektevra jođiha suohkana hálddahusa ja sus lea bajit hálddahuslaš ovddasvástadus buot suohkanalaš doaimmain. 

Suohkandirektevrras lea earret eará čuovvovaš mandáhta:

  • Fuolahit dárbbašlaš plánema, oktiiheiveheami ja effektiviserema hálddahuslaš doaimmas. 
  • Leat álggaheaddjin (maŋŋil ráđđadallama ságadoalliin) áššiin maidda suohkanis lea beroštupmi. Leat son gii ásaha oktavuođaid eará almmolaš eiseválddiiguin, servviiguin, fitnodagaiguin ja olbmuiguin dakkár áššiin mat sáhttet leat áigeguovdilin.
  • Doalahit obbagova suohkana ekonomalaš dilis ja reaidaruhtadilis. Jođihit ja oktiiheivehit hálddahusa bušeahttabargguid. Sus lea bajit máksámusváldi. 
  • Jođihit ja oktiiheivehit suohkana plánendoaimmaid ja ovddidit plánaevttohusaid. 
  • Fuoláhit guorahallamiid ja ovddidit mearrádusevttohusa áššiin maid ovdagoddi ja suohkanstivra galgaba meannudit ja čađahit mearrádusaid. 
  • Čoahkkinvuoigatvuohta suohkana lávdegottiin ja čoahkkinvuoigatvuohta ovdagottis ja suohkanstivrras. 
  • Raporteret ovdagoddái ja suohkanstivrii. 
  • Fuolahit ahte suohkana bargoveahkahálddahus čađahuvvo oadjudeaddji vuogi mielde.  
  • Gozihit ahte lanjat ja biergasat geavahuvvojit ulbmilaš vuogi mielde.