Navn Funksjon Telefon E-post
Geir Sakariassen  kommunalsjef stab, sammfunnsutvikling og samskaping 913 63 087  Geir.Sakariassen@tjeldsund.kommune.no
Grete Synnøve Jacobsen  kommunalsjef oppvekst og forebygging 906 55 281  Grete.Jacobsen@tjeldsund.kommune.no
Merete Jankila  kommunalsjef helse, omsorg og velferd 957 92 775  Merete.Jankila@tjeldsund.kommune.no
Liv Marit Torbergsen  rådgiver helse, beredskap og politiske utvalg 905 04 318 Liv.Torbergsen@tjeldsund.kommune.no
Gerd Elin Larsen  rådgiver Stab og støtte/ Fagansvarlig flyktningetjenesten 906 60 436 Gerd.Larsen@tjeldsund.kommune.no
Hilde Sjøvoll rådgiver oppvekst og forebygging   Hilde.sjovoll@tjeldsund.kommune.no