Navn Funksjon Telefon E-post
Geir Sakariassen  stabsleder 913 63 087  Geir.Sakariassen@tjeldsund.kommune.no
Grete Synnøve Jacobsen  kommunalsjef oppvekst og forebygging 906 55 281  Grete.Jacobsen@tjeldsund.kommune.no
Merete Jankila  kommunalsjef helse, omsorg og velferd 957 92 775  Merete.Jankila@tjeldsund.kommune.no
Liv Marit Torbergsen  rådgiver helse, beredskap og politiske utvalg 905 04 318 Liv.Torbergsen@tjeldsund.kommune.no
Elin Dalberg  rådgiver - helse, omsorg og velferd 990 08 190 Elin.Dalberg@tjeldsund.kommune.no
Hilde Sjøvoll rådgiver oppvekst og forebygging 913 26 115 Hilde.sjovoll@tjeldsund.kommune.no