Navn Funksjon Telefon E-post
Bente Solvang stabsleder 913 84 292  bente.solvang@tjeldsund.kommune.no
Grete Synnøve Jacobsen  assisterende kommunedirektør  906 55 281  Grete.Jacobsen@tjeldsund.kommune.no
Yvonne Karlsen Elvebakk  rådgiver politisk utvalg 475 10 742 yvonne.elvebakk@tjeldsund.kommune.no
Lena Torbergsen rådgiver helse og beredskap  970 87 530 lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no
Elin Dalberg  rådgiver - helse, omsorg og velferd 990 08 190 Elin.Dalberg@tjeldsund.kommune.no
Hilde Sjøvoll rådgiver oppvekst og forebygging 913 26 115 Hilde.sjovoll@tjeldsund.kommune.no