Navn Funksjon Telefon E-post
Knut Bjarne Simonsen

fagansvarlig fakturering/innfordring

906 95 309 Knut.Simonsen@tjeldsund.kommune.no