Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Kunngjøringer

Direktesendt kommunestyremøte 24.05.2023

Kommunestyret i Tjeldsund gjennomfører møte, onsdag 24.05.2023, i kommunestyresalen på Paviljongen. Møtestart er klokken 0900.

Møtet overføres digitalt via Teams. Du kan følge møtet ved å klikke på denne linken.

Bilde av møteklubbe

Varsel om oppstart av planarbeid – Ramsund Orlogsstasjon

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av planarbeid for ny detaljregulering av Ramsund orlogsstasjon. Varslet planområde omfatter eiendommene gnr/bnr: 175/17, 175/11, samt tilgrensende veiareal. Endelig planavgrensning fastsettes gjennom planarbeidet.

Kartskisse over området Ramsund orlogsstasjon

Offentlig ettersyn – Budsjett 2023 – Økonomiplan 2023–2025 – Betalingssatser 2023

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 med betalingsregulativ for 2023, er utlagt til offentlig ettersyn ihht. kommunelovens § 14. I samsvar med forvaltningslovens § 37 kunngjøres det at formannskapet har foreslått endring av kommunale avgifter og betalingssatser.

Tjeldsund kommunes logo
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk