Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Ny krisepakke for frivilligheten 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret

moms

Lokale arrangementer og kafédrift i forhold til covid 19

Lokale arrangementer og kafédrift i forhold til covid 19

I ferietiden så foregår det noen lokale arrangementer som kafédrift og lignende. Kommunen følger som en grunnregel anbefalinger fra  Helsedirektoratet og FHI (Folkehelseinstituttet).

  • Øvre grense for antall mennesker samlet på et sted er per i dag 200 i forbindelse med arrangementer. Kravet om 1 meters avstand må kunne ivaretas.

Det skal være sitteplasser til alle som deltar på arrangementet.

  • For andre samlinger som ikke ansees som arrangementer, så gjelder de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsedirektoratet om avstand og gruppestørrelse.

For tiden er anbefalingen at man ikke samles i større grupper enn 20 personer og en meters regel gjelder også her.

  • Det er viktig at alle arrangører gjør en risikovurdering i henhold til arrangementet og setter inn forebyggende tiltak i forhold til de lokale forhold.
  • Det er åpnet for mulighet til å ha buffet i forbindelse med servering. Viktig at anbefalte smittevernregler i den forbindelse følges.
  • Minner også om viktigheten av å følge allmenne smittevernregler til enhver tid.

Vi viser også til nettsider i anledning dette temaet eksempelvis fra helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand

samt nettsider fra FHI; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#trygg-servering-fra-buffet-og-salatbar

 

kafe-bilde

Invitasjon til nettmøte med FHI om smittevern

Nettmøte med FHI om smittevern i regi av Frivillighet Norge på torsdag 25. juni

Har du spørsmål om smittevern på din organisasjons aktiviteter og arrangement? Torsdag 25. juni kan du stille dem direkte til Folkehelseinstituttet i vårt nettmøte. 

Sammen med LNU, har Frivillighet Norge laget en veileder for organisasjoner som vil gjennomføre aktiviteter og arrangement innenfor smittervernreglene. Likevel er det flere som har spesifikke spørsmål knyttet til sine aktiviteter.

Send inn spørsmål på forhånd!
For at FHI sine representanter skal kunne være mest mulig forberedt, og for å sikre at nettopp ditt spørsmål blir besvart, er det fint om de som allerede vet hva de vil spørre om, sender inn spørsmål på forhånd. Disse kan sendes på epost til guri@frivillighetnorge.no. Det vil også bli mulighet til å stille spørsmål direkte i møtet, men forhåndsinnsendte spørsmål får prioritet.

Påmelding
For å få tilsendt lenke til arrangementet, må du melde deg på. Meld deg på ved å følge denne lenken.

 
koronabilde

Tjeldsund kommune ber om forslag til medlemmer i i kommunedelsutvalgene

Frist for lag og foreninger eller enkeltpersoner til å komme med forslag forlenges til og med 7. juni for skolekretsene Skånland og Ramsund.

Forslag kan komme fra enkeltlag/-forening eller fra flere lag som går sammen om å fremme forslag.

Kunngjøres kun via kommunens hjemmeside og facebookside.

Har ditt lag/forening forslag til hvem som skal sitte i kommunedelsutvalget i din krets?

Send det inn til post@tjeldsund.kommune.no 

Logo for F
1 | 2 | 3 | 4