Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Almmuhusat

Almmolaš dárkkisteapmi - bušeahtta 2024 - ekonomiijaplána 2024 - 2027

Ovdagotti bušeahtta ja ekonomiijaplánaevttohus 2024 - 2027 áigodahkii oktan máksinregulatiivvain lea biddjon almmolaš dárkkisteapmái suohkanlága § 14 mielde. Hálddašanlága vuođul § 37 almmuhuvvo ahte ovdagoddi lea evttohan rievdadit suohkanlaš divadiid ja máksinmeriid.  

Logo

Suohkanstivrra čoahkkin - skábmamánu 29.beaivvi 2023

Dielddanuori suohkanstivrras lea čoahkkin gaskavahku, skábmamánu 29.beaivvi 2023 suohkanstivralanjas Paviljoŋŋenis. 

Čoahkkin álgá diibmu 11:00.

Čađahuvvo ROBEK-čoahkkin Stáhtahálddašeddjiin diibmu 09:00 - 11:00. 

Bilde av møteklubbe

Ovdagotti čoahkkin - skábmamánu 8.beaivvi 2023

Dielddanuori suohkana ovdagottis lea čoahkkin gaskavahkku, skábmamánu 8.beaivvi 2023 suohkanstivralanjas Paviljoŋŋenis (Skániid skovlá duogábealde). 

Čoahkkin álga diibmu 09:00.

 
 
Bilde av møteklubbe

Suohkanstivračoahkkin 31.10.2023

Dielddanuori suohkanstivrras lea čoahkkin golggotmánu 31.beaivvi 2023 suohkanstivračoahkkinlanjas Paviljoŋŋenis (Skániid skovllá duogábealde). 

Čoahkkin álgá diibmu 09:00.

 

Gulaskuddan - čujuhusnamat Evenskjer Syd:i

Evenskjer Syd dohkkehuvvon regulerenplána oktavuođas dáhttu DielddanuorI suohkan nammaevttohusaid guovtti geidnui. 

Karskisse som viser to veier som det ønskes innspill til veinavn.
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk