Suohkanstivra mearrida loahpalaččat bušeahta ja ekonomiijaplána juovlamánu 13.beaivvi 2023. 

Dokumeanttat leat gávdnamis Dielddanuori ruovttusiiddus almmolaš dárkkisteapmái skábmamánu 28.beaivvi 2023 rájes gitta juovlamánu 12.beaivvi rádjái 2023.

Ovdagotti bušehtta- ja ekonomiijaplánaevttohusa sáhtát lohkat digitálalaččat dákko

Ovdagotti bušeahtta- ja ekonomiijaplánaevttohusa sáhtát viežžat neahtas dákko ahtta ja ekonomiijaplána evttohus r

Vejolaš mearkkašumiid bušehttii dahje máksinhattiide sáhttá sáddet čuovvovaš čujuhussii: Tjeldsund kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer dahje šleađgapoasta bokte dán čujuhussii: post@tjeldsund.kommune.no 

Áigemearri addit mearkkašumiid lea juovlamánu 12.beaivvi 2023.