Hvert enkelt barn har krav på individuell tilpasning i barnehagen. Retten skal vurderes på et selvstendig grunnlag, og en skal alltid ta standpunkt til om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet.

Tjeldsund kommune er opptatt av forebygging og tidlig innsats ved å hjelpe barn, foresatte og barnehager gjennom tverrfaglig samarbeid. Vi har fokus på medvirkning fra barn og foresatte i hva som kan være god hjelp.

 

Er du som forelder bekymret for utviklingen til ditt eget barn, ta først kontakt med barnehagen og legg en plan for videre oppfølging. Barnehagen kan få råd og veiledning fra PPT, barnevernet og helsestasjonen. Foresatte kan alltid ta direkte kontakt med Helsestasjonen for å få råd og veiledning.