Hva er nedsatt funksjonsevne?

Nedsatt funksjonsevne er tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner, for eksempel

  • nedsatt bevegelse-, syn- eller hørselsfunksjon
  • nedsatt kognitiv funksjon
  • ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer

Begreper omfatter også psykiske vansker.

Hva er formålet?

Tilretteleggingen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.
Barnehageloven § 37

Prinsippet om likeverd ligger til grunn for tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser og/eller kroniske sykdommer, jfr. Barnehagens verdigrunnlag i rammeplanen.

Hvordan få støtte?

Foresatte må sende en skriftlig henvendelse om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette gjøres i samarbeid med barnehagen, og skjema finner dere lenger ned på denne siden. (Søknad om individuelt tilrettelagt barnehagetilbud)

Henvendelsen skal inneholde informasjon om hva som skal til for at barnet kan delta i barnehagen på lik linje med andre barn. Alle barnehager har tilretteleggingsplikt i henhold til barnehageloven.

Henvendelsen sendes til Tjeldsund kommune, pb 240, 9439 Evenskjer.