Juohke ovttaskas mánás lea riekti oažžut induviduála heiveheami mánáidgárddis. Rievtti galgá árvvoštallot iešheanalaš vuođu mielde, ja galgá álohii árvvoštallat leago vejolaš heivehit máná dárbbuid dábálaš mánáidgárdefálaldagaid siskkobealde. 

Dielddanuori suohkan berošta eastadeamis ja árrat álggahit doaibmabiijuid veahkehan dihte mánáid, váhnemiid ja mánáidgárddiid fágaidrásttideaddji ovttasbarggu bokte. Midjiide lea dehálaš ahte mánát ja váhnemat lea mielde gávnnaheamen mii sáhttá leat buorre veahkin mánáide. 

 

Jos don gii leat váhnen, vuorjašuvat iežat máná ovdánemiin, váldde álggos oktavuođa mánáidgárddiin ráhkandan dihte plána viidáset čuovvoleapmái. Mánáidgárdi sáhttá oažžut rávvagiid ja bagadeami pedagogalaš-psykalaš bálvalusas, mánáidsuodjalusas ja varrisvuođastašuvnnas. Váhnemat sáhttet álot váldit njuolga oktavuođa Várrisvuođastašuvnnaid oažžun dihte rávvagiid ja bagadeami.