Revegårdsveien omsorgsboliger:
Døgnbemannede omsorgsboliger og består av syv boenheter tilrettelagt for mennesker med utfordring i forhold til psykisk helse og/eller rus.
Telefon 908 60 078.


Møllerstua omsorgsboliger:
Et særlig tilrettelagt tilbud for voksne med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser av moderat til alvorlig grad.
Telefon 948 87 223.


Elvelund omsorgsboliger:
Et særlig tilrettelagt tilbud for unge voksne med funksjonshemming og/eller utviklingshemming.
Telefon 908 75 040

 

Avdelingsleder Ann Helen Johnsen, telefon 902 35 947, send en e-post