InstitusjonstjenesterElisabeth Hornenhetsleder 975 22 073elisabeth.horn@tjeldsund.kommune.no
Skånland sykehjemMari Aronsenavdelingsleder917 54 820 
Fjelldal omsorgssenterSigne Trude Storliavdelingsleder911 96 085 
Sandstrand bo- og servicesenterKristina Høgdenavdelingsleder953 66 298 
Grovfjord bo- og servicesenterKristina Høgdenavdelingsleder953 66 615 
FelleskjøkkenOle Magnar Rogde Jørgensen kjøkkensjef470 17 924ole.jorgensen@tjeldsund.kommune.no