Nabovarsle digitalt
Er du privatperson kan du bruke tjenesten fra Norkart til å sende varselet via Altinn

Er du profesjonell bruker, kan du se hvilke digitale tjenester du kan bruke her.

Nabovarsel på papir
Du kan også sende nabovarselet på papir. Du finner alle skjemaer for nabovarsling her.

Nabovarsel skal sendes til naboene før du søker om byggetillatelse. Kvittering for nabovarselet skal fylles ut av søkeren og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden