Kanutten barnehage er en enavdelingsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-10 år. Barnehagen er organisert som en søskengruppe med 25 plasser, og har periodevis også tilbudt SFO plass. Tanken bak søskengrupper er at små og store barn har godt av å vokse opp sammen, som i en søskenflokk. Det ligger mange gode pedagogiske muligheter og utfordringer i vår driftsform. Det gir stort rom for variasjon i utviklings- og funksjonsnivå uten at barnet behøver å føle seg underlegen eller annerledes. Vi legger også til rette for aldersinndelte grupper.

Barnehagen har en stor inngjerdet lekeplass med naturlig akebakke og ulike lekeapparater som kan stimulere til allsidig lek og aktivitet. Utenfor gjerdet har vi skogen og fjæra, og vi har grillbu og gapahuk i nærområdet.

Barnehagens daglige åpningstid er fra 07:00 – 16:00 (kan søkes om utvidet åpningstid v/behov)