Kongsvik barnehage er en 2-avdelings barnehage med plass til 9 barn i alderen 0-3 år og 15 barn i alderen 3-6 år.
Barnehagen har åpningstid fra 0700 – 1600 (kan søkes om utvidet åpningstid v/behov)

Barnehagen har SFO-tilbud.