Ramsund barnehage er en 2 avdelings barnehage. Barnehagen har 18 plasser for barn i aldren 3-6 år, og 8 plasser for barn i alderen 0-3 år.

Åpningstid: 06.45-16.00 (kan søkes om utvidet åpningstid v/ behov)

Barnehagen har morgentilbud for SFO -barn