Stemmekretsene i Tjeldsund er endret

For deg som ønsker å stemme på selve valgdagen 11. september er det en viktig endring. Kommunestyret har vedtatt å redusere antall stemmekretser fra 8 til 5.

Trøssemark avvikles og er slått sammen med kretsen Skånland. Fjelldal og Ramsund avvikles og er slått sammen med kretsen Ramsund.

 

Hva betyr det for deg som skal stemme?

På valgdagen har vi et elektronisk avkryssing i mantallet, det betyr at du kan stemme i hvilket valglokale du vil i kommunen. Men, det kan hende det valglokalet du er vant til å gå til nå er flyttet.  Akkurat hvor valglokalene skal være vil bli oppdatert senere.

De nye stemmekretsene fra og med 2023 er:

Krets Navn
01 Skånland
02 Sandstrand
03 Grov
04 Kongsvik
05 Ramsund

 

Registrering i partiregisteret - frist 2. januar 2023

Ved opprettelse av nytt parti, kan dette registreres i Enhetsregisteret og i Partiregisteret. For at registrerte opplysninger skal få virkning for valget, må Partiregisteret ha mottatt og journalført meldingen innen 2. januar i valgåret. Du kan sende inn melding om registrering i Enhetsregisteret og Partiregisteret samtidig. 

 

Det er ikke et krav om at et listeforslag må være tilknyttet et registrert politisk parti. 

Stille liste til valget? Frist 31.mars 2023 kl 12.00

Frist for å levere listeforslag til kommunestyrevalget er 31. mars 2023 klokken 12.00. Fristen er absolutt

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 utviklet en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. Løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk.

Du kan lese alt om krav til listeforslag på Valgdirektoratets sider

Ved levering av listeforslag på papir ber vi om at dere brukene malene opprettet av Valgdirektoratet: Listeforslag på papir - maler

 

Listeforslag på papir skal leveres på Tjeldsund rådhus, informasjon og dokumentsenter, Skånlandveien 72/76, Evenskjer. Frist for levering er 31.mars kl 12.00. 

Listeforslag til ettersyn

Her legger vi ut listeforslagene til kommunestyrevalget 2023 til ettersyn.

Listene legges ut etter hvert som de blir leverte inn til kommunen. Fristen for innlevering er 31.mars kl 12.00 og er absolutt. Listene som leveres inn før fristen kan endres helt frem til fristens utløp.

 

Innlevert listeforslag: 

Listeforslag SV - Sosialistisk venstreparti

Listeforslag - Fremskrittspartiet