Trøssemark avvikles og er slått sammen med kretsen Skånland. Fjelldal og Tjeldøy avvikles og er slått sammen med kretsen Ramsund.

 

Hva betyr det for deg som skal stemme?

På valgdagen har vi en elektronisk avkryssing i mantallet som betyr at du kan stemme i hvilket valglokale du vil i kommunen. Men, det kan hende det valglokalet du er vant til å gå til nå er flyttet.  Akkurat hvor valglokalene skal være vil bli oppdatert senere.

De nye stemmekretsene fra og med 2023 er:

KretsNavn
01Skånland
02Sandstrand
03Grov
04Kongsvik
05Ramsund