Registrere i partiregister - frist 2.januar 2023

Partier eller grupper som ønsker å stille lister til kommunestyrevalget 2023, kan registreres seg i Enhetsregisteret og Partiregisteret innen 2.januar 2023. For at registrerte opplysninger skal få virkning for valget, må Partiregisteret har mottatt og journalført meldingen innen 2.januar i valgåret. Du kan sende melding om registrering i Enhetsregisteret og Partiregisteret samtidig.   

 

Det er ikke et krav om at listeforslaget skal være tilknyttet et registert politisk parti. 

 

 

 

 

Stille liste til valget? Frist er 31.mars 2023 klokken 12.00

Frist for å stille listeforslag til kommunevalget er 31.mars 2023 klokken 12.00. Fristen er endelig.  

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 utviklet en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn undeskrifter og levere listeforslag  ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, og stortingsvalg. Formålet med løsningen er å forenkle prosessen med å stille listeforslag.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk.

Du kan lese alt om krav til listeforslag på Valgdirektoratets sider

Ved levering av listeforslag på papir ber vi om at dere brukene malene opprettet av Valgdirektoratet: Listeforslag på papir - maler

 

Listeforslag på papir skal leveres på Tjeldsund rådhus, informasjon og dokumentsenter, Skånlandveien 72/76, Evenskjer. Frist for levering er 31.mars kl 12.00. 

Listeforslag til ettersyn

Her legger vi ut listeforslagene til kommunestyrevalget 2023 til ettersyn.

Listene legges ut etter hvert som de blir leverte inn til kommunen. Fristen for innlevering er 31.mars kl 12.00 og er absolutt. Listene som leveres inn før fristen kan endres helt frem til fristens utløp.

 

Innlevert listeforslag: 

Listeforslag SV - Sosialistisk venstreparti

Listeforslag - Fremskrittspartiet

Listeforslag - Høyre

Listeforslag - Tjeldsund Tverrpolitiske Liste

Listeforslag - Senterpartiet

Listeforslag - Rødt - Ruoksat

Listeforslag - Arbeiderpartiet

 

 

 

Prosessen videre i forhold til innleverte listeforslag

Tillitsvalgte kan trekke eller kalle tilbake et listeforslag. Fristen for å trekke et listeforslag er 20.april klokken 1200.

Alle kandidater på listen vil få tilsendt brev fra Tjeldsund kommune med beskjed om at de står på et listeforslag. Fristen for å trekke sitt kandidatur er 28.april 2023.

Alle innsendte listeforslag skal godkjennes av valgstyret i Tjeldsund kommune. Fristen valgstyret har for å godkjenne eller forkaste listeforlsagene er 1.juni 2023. Etter at listene er godkjent av valgstyret vil de offisielle valglistene bli lagt ut til gjennomsyn på vår hjemmeside.