Ambulerende stemmegivning skjer ved at to stemmemottakere reiser hjem til velgeren slik at han eller hun får avgi sin stemme der.

Velgeren må søke om å få stemme hjemme, men loven krever ikke at denne søknaden er skriftlig. Det er tilstrekkelig at velgeren tar kontakt med kommunen og ber om å få stemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet.

Skriftlig søknad kan sendes til:

Valgstyret i Tjeldsund kommune
Postboks 240
9439 Evenskjer

 

Alternativt kan skriftlig søknad sendes på e-post til: postmottak@tjeldsund.kommune.no


For muntlig søknad, ta kontakt på telefon 77 08 95 00.

Følgende informasjon må oppgis ved søknad om å få forhåndsstemme hjemme:

  • Fødselsdato
  • For- og etternavn
  • Bostedsadresse
  • Telefonnummer

 

Søknaden må være kommunen i hende senest tirsdag 05. september 2023 kl. 1400.