Det er mulig å stemme i følgende valglokaler på valgdagen:

Stemmekrets Valglokale Åpningstid
Skånland Skånlandshallen kl. 11.00-20.00
Sandstrand Sandstrand skole kl. 11.00-20.00
Grov Huset i Havet, Grovfjord kl. 11.00-20.00
Kongsvik Kongsvik skole kl. 11.00-20.00
Ramsund Tjeldsundhallen, Ramsund kl. 11.00-20.00

 

 

 

 

 

På valgdagen må du stemme i den kommunen du hadde folkeregistrert adresse pr. 30. juni 2023.

Du kan fritt velge hvilket valglokale/krets du vil stemme ved innenfor kommunegrensen på valgdagen.

 

Valgkort

På valgkortet står det hvilken krets du tilhører, og hvor valglokalet i kretsen er. 
Valgkortet er digitalt og kommer i din digitale postkasse. De som har reservert seg eller ikke har digital postkasse, vil få valgkortet i posten.

Du trenger ikke å skrive ut valgkortet før du kommer til valglokalet. Har du mulighet til å ta det opp på mobiltelefonen, kan det skannes derfra, men dersom du ikke har det med, kan vi bruke legitimasjonen din for å finne deg i manntallet.