Kommunen ønsker innledningsvis å takke for alle innsendte bidrag til arealdelen! 

Ved å følge linken vil du komme til dokumentet som gir oversikt over alle arealinnspill kommunen har mottatt. Det presiseres at dette er innsendte innspill slik kommunen har fått dem, det er ikke behandlet. Behandlingen av alle innspill vil ses ved politisk behandling av planforslaget.

Sektormyndigheter (for eksempel NVE, Statsforvalter, Sametinget, og så videre) har også sendt sine innspill ved tidligere anledning. Ved å følge linken kommer du til dokumentet som viser de samlede innspillene fra sektorer

Behandling av innspillene og veien videre

Alle innspill er nå under vurdering en og en, og skal legges fram til politisk behandling. Det vil derfor ikke sendes ut svar til den enkelte utover at de har fått en bekreftelse på at innspillet er mottatt. 

Behandlingen av innspillene vil være tilgjengelig for alle å se når politikerne behandler forslaget på arealdelen. Det er likevel noe frem i tid før vi har et planforslag på plass.

Når vi har et planforslag på plass, skal denne legges ut på høring og offentlig ettersyn. Dette betyr at forslaget legges ut slik at alle kan se og eventuelt komme med nye innspill eller kommentarer til planforslaget. Denne høringen vil informeres om når den tid kommer. Informasjonen vil legges ut på kommunens hjemme- og facebookside, samt annonseres i avis.

Du kan lese mer i planprogrammet eller på kommunens revideringsside, dersom du er interessert i mer informasjon på hva arealdelen er, tenkte framdrift, medvirkning osv. 

Man kan ellers ta kontakt med planleggerne Trine Rønning-Nilsen (trine.ronning-nilsen@tjeldsund.kommune.no) eller Anita Swan Olsen (anita.olsen@tjeldsund.kommune.no) for spørsmål.