Evenskjer barnehage er en basebarnehage fordelt på to hus, like ved siden av Skånland skole.

Barnehagen har 100 % og 50 % plasser. Barnehagen har etter utvidelsen 3 baser. I det som kalles hovedhuset (største og eldste bygg) finnes gul og grønn base. På gul base heter barnegruppene Solstrålen og Måneskinnet, på grønn base heter gruppene Nordlyset og Regnbuen. Nytt bygg er blå base, og barnegruppa heter Stjerneskuddet.

Uteområdet ved hovedhuset er delt i to. Begge er inngjerdet og lekeområdet på baksiden byr på sykkelsti, butikk, bensinstasjon og et stort skogsområde med akebakke. Det fremre lekeområdet rommer dissestativ, sandkasse og andre lekeapparat.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.15 til kl. 16.30.

 

Barnehagens samarbeidsutvalg: 

Foreldrerepresentanter:
Grønn base:
Martin Størkersen Myrlund, leder, telefon 951 52 922
Vara: Mariann Helen Solheim Føinum

Blå base:
Christel Rose Myhre
Vara: Benedicte Pedersen Antonsen

Gul base:
Karianne Lorentsen Harr
Vara: Synne Marie Kleiven Stenhaug

 

Ansattrepresentanter:
Grønn base:
Marianne Øvergård

Blå base:
Line H Larsen

Gul base:
Monica Sommerseth

 

Kommunerepresentant:
Christine Killie
Vara: Pål Brodtkorb