Evenskjer barnehage er en basebarnehage fordelt på to hus, like ved siden av Skånland skole.

Barnehagen har 100 % og 50 % plasser. Barnehagen har etter utvidelsen 3 baser. I det som kalles hovedhuset (største og eldste bygg) finnes gul og grønn base. På gul base heter barnegruppene Solstrålen og Måneskinnet, på grønn base heter gruppene Nordlyset og Regnbuen. Nytt bygg er blå base, og barnegruppa heter Stjerneskuddet.

Uteområdet ved hovedhuset er delt i to. Begge er inngjerdet og lekeområdet på baksiden byr på sykkelsti, butikk, bensinstasjon og et stort skogsområde med akebakke. Det fremre lekeområdet rommer dissestativ, sandkasse og andre lekeapparat.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.15 til kl. 16.30.

 

Samarbeidsutvalg: 

Foreldrerepresentanter:
Blå base:
Christel Rose Myhre
Belinda Hay (vara)

Gul base:
Martin Myrlund
Charlene Mari Breivik (vara)

Grønn base:
Jørgen Johansen, leder foreldrerepresentantene, foreldrerådet
Karianne Lorentsen (vara)

 

Ansattrepresentanter:
Blå base:
Stine Haugland

Grønn base:
Marianne Øvergård

Gul base:
Line H Larsen

 

Kommunerepresentant:
Tor Einar Fagereng
Christine Killi, vara