Evenskjer barnehage er en basebarnehage fordelt på to hus, like ved siden av Skånland skole.

Barnehagen har 100 % og 50 % plasser. Barnehagen har etter utvidelsen 3 baser. I det som kalles hovedhuset (største og eldste bygg) finnes gul og grønn base. På gul base heter barnegruppene Solstrålen og Måneskinnet, på grønn base heter gruppene Nordlyset og Regnbuen. Nytt bygg er blå base, og barnegruppa heter Stjerneskuddet.

Uteområdet ved hovedhuset er delt i to. Begge er inngjerdet og lekeområdet på baksiden byr på sykkelsti, butikk, bensinstasjon og et stort skogsområde med akebakke. Det fremre lekeområdet rommer dissestativ, sandkasse og andre lekeapparat.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.15 til kl. 16.30.

 

Samarbeidsutvalg: 

Foreldrerepresentanter:

Vivi-Ann Hanssen
Gro Mora Sørensen (vara)
Benedicte Antonsen
Kine Osvoll (vara)
Dyveke B Bowitz
Augusta Haldorsen (vara)
Martin Myrlund
Jørgen Johansen (vara)

 

Ansattrepresentanter:

Edel Pettersen
Ine Hamstad
Wenche Bogstrand (vara)
Anne Lise Pedersen (vara)

 

Kommunerepresentant

Tor Einar Fagereng
Christine Killi, vara