Sáhtiid mánáidgárdi ja Sántiid skovlá fárriiga seamma huksehussii ođđajagis 2019, ja rievdadii nama Sáhtiid bajásšaddanguovddážin. 

Bajásšaddanguovddáš lea luonddučáppa birrasis ja lea lagasvuohta sihke vuovddiide ja merii. 

Mánáidgárddis leat guokte ossodaga oktiibuot 36 sajiiguin. Skovlá lea unnitjuhkkon skovlá ja lea fálaldat ohppiide 1luohkás 7 luohkkái. Doppe lea SAÁO-fálaldat.