Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. nov. 2021 kl. 13:32

Korona og vaksinasjon

Les mer på Tjeldsund.kommune.no/korona
Velg språk: Bokmål Samisk

Kunngjøringer

Søknad om endring av akvakulturtillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 34289 Stabben i Tjeldsund kommune

Ellingsen Seafood AS søker om en utvidelse av anleggsrammen på deres lokalitet med fire bur. Anlegget vil bestå av 10 bur på to rekker, der den ene rekken består av seks bur (dagens klarerte anlegg), og en rekke består av fire nye bur. De nye burene er tiltenkt på nordsiden av dagens klarerte anlegg (se anleggets utforming i vedlegg).

Logo for F

Tjeldsund kommune ber om forslag til medlemmer i i kommunedelsutvalgene

Frist for lag og foreninger eller enkeltpersoner til å komme med forslag forlenges til og med 7. juni for skolekretsene Skånland og Ramsund.

Forslag kan komme fra enkeltlag/-forening eller fra flere lag som går sammen om å fremme forslag.

Kunngjøres kun via kommunens hjemmeside og facebookside.

Har ditt lag/forening forslag til hvem som skal sitte i kommunedelsutvalget i din krets?

Send det inn til post@tjeldsund.kommune.no 

Logo for F
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk