Endelig vedtak vedrørende budsjett og økonomiplanen gjøres av kommunestyret 13.desember 2023.

Dokumentet ligger på Tjeldsund kommunes hjemmeside til offentlig ettersyn fra og med 28.11.2023 til og med 12.12.2023. 

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan kan leses digitalt herrr

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan kan lastes ned her

Eventuelle merknader til budsjettet eller betalingssatser sendes til Tjeldsund kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer eller på epost: post@tjeldsund.kommune.no 

Frist for innsending av merknader er 12.12.2023.