Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er et lovbestemt utvalg som skal føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne. Bestemmelser om valg av kontrollutvalget og kontrollutvalgets ansvar og myndighet står i kommunelovens kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre. 
Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak. Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer. 
Kontaktinformasjon kontrollutvalgets leder Janne Hansen:
Tlf.: 97 16 44 24 
E-post: wi2@live.no

Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget utføres av K-Sekretariatet IKS, 
avdelingskontor Harstad 
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad 
Telefon: 48 03 83 83 
Epost: tage@k-sek.no

Revisjon for Tjeldsund kommune utføres av KomRev NORD IKS, 
hovedkontor Harstad 
Postadresse: Postboks 823, 9488 Harstad 
Telefon sentralbord: 770 41400 
Telefon oppdragsansvarlig revisor: 770 41407 
E-post oppdragsansvarlig revisor: inge.johannessen@komrevnord.no 
Web: www.komrevnord.no

Kontrollutvalg har 5 medlemmer, hvorav minst en kommer fra kommunestyret. 3 kommer fra opposisjonen og 2 kommer fra posisjon. Hver av grupperingene har et varamedlem flere enn faste medlemmer.

Medlemmene i kontrollutvalget for perioden 2023-2027 er:

 PartiNavnE-post
LederFrPJanne  HansenSend e-post
NestlederApGeir SakariassenSend e-post
MedlemHTorbjørn LarsenSend e-post
Vara 1Uavh.Sunniva Emilie Falch SteenSend e-post
Vara 2FrpMarte Helen HenriksenSend e-post
Vara 3ApHeidi SkarsemSend e-post
Vara 4ApTor Anders HustadSend e-post
Vara 5ApRoger J. LarsenSend e-post
    
MedlemTTLPer SandengenSend e-post
MedlemSPSigne R. AndreassenSend e-post
Vara 1SVMarita Eilertsen TøsseSend e-post
Vara 2TTLJan-Roar OlsenSend e-post
Vara 3TTLKyrre HansenSend e-post
Vara 4SVKåre H. T. ThomassenSend e-post

Møteinnkallinger og protokoller kan leses her.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk