Hensikten med planarbeidet er å forbedre trafikksikkerheten i sentrum.

Berørte høringsinstanser blir varslet i egen ekspedisjon.
Høringsfrist settes til 23.12.2020

Merknader/innspill sendes post@tjeldsund.kommune.no merket sak 20/541 eller Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer