I denne perioden kan du stemme i valglokaler i hele landet, men husk at på selve valgdagen, 11. september 2023, kan du kun stemme i valglokaler i den kommunen der du står i manntallet.

Den ordinære forhåndsstemmingen i Tjeldsund kommune foregår på Rådhuset på Evenskjer, i biblioteket. 
Åpningstidene vil være:
Mandag, onsdag og fredag klokken 10.00 til 15.00.
Tirsdag og torsdag klokken 12.00 til 19.00.

 

Det vil også være mulig å avgi stemme på følgende institusjoner:

Sted Dato Klokkeslett
Fjelldal omsorgssenter 5. september kl. 15.00 - 18.00
Sandstrand bo- og servicesenter 6. september kl. 15.00 - 18.00
Kløverheimen, Kongsvik 6. september kl. 15.00 - 18.00
Skånland sykehjem 7. september kl. 10.00 - 12.00
Grovfjord bo- og servicesenter 7. september kl. 15.00 - 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk å ta med godkjent legitimasjon med bilde.

 

Stemme hjemme

Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å ta deg til forhåndsstemmelokalet eller til valglokalet på valgdagen har du mulighet for å be om å få stemme hjemme. For nærmere informasjon, se denne siden.