Valgstyret for stortingsvalget og sametingsvalget

Medlem Parti E-post Telefon
Helene Berg Nilsen Ap helene.nilsen@tjeldsund.kommune.no 91245515
Hugo Edgar Heimgård Sp hugoheim@me.com 99225868
Jorunn Heidi Olsen Frp j-olsen@online.no 92255958
Evald Joakimsen Ap evajoa@online.no 91879967
Liv Kristin Johnsen H hovbruk@gmail.com 91802758
Knut Andreas Sletten H knut.sletten@harstad.serit.no 99287073
Odd Are Hansen SV oddarehansen@hotmail.com 94807604

Lister og kandidater til stortings- og sametingsvalget 2021 i vår stemmekrets

Følgende partier stiller til valg i Troms valgkrets ved stortingsvalget 2021

 • Demokratene
 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Liberalistene
 • Partiet De Kristne
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Partiet Sentrum
 • Venstre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet
 • Industri- og Næringspartiet
 • Helsepartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti

 

Oversikt over listekandidatene finner du her:

 

Følgende partier stiller til valg i valgkrets 5 Vesthavet til Sametingsvalget 2021

 • Norske Samers Riksforbund
 • Arbeiderpartiet
 • Nordkalottfolket
 • Samefolkets Parti
 • Samenes Folkeforbund
 • Senterpartiet
 • Høyre
 • Fremskrittspartiet

 

Oversikt over listekandidatene finner du her.

Utlegging av manntall og Sametingets valgmanntall

Stortingsvalget: Manntallet er lagt ut på rådhuset, i resepsjonen og på biblioteket.

Sametingsvalget: Manntallet er ikke klart enda.

Stemmekretser, valglokale og åpningstider på valgdagen

 • Skånland krets - Ungdomshuset Evenskjer (Kampen)
 • Sandstrand krets - Sandstrand grendehus
 • Grov krets - Huset i Havet
 • Trøsemark krets - Lavangseidet grendehus
 • Kongsvik krets - Kongsvik kulturhus
 • Tjeldøy krets - Stokkestua
 • Fjelldal krets - Fjelldal/Ramstad kulturhus
 • Ramsund krets - Ramsund samfunnshus

Åpningstid på alle valglokalene er kl 10.00 til kl 20.00 på valgdagen.

Tidligstemming

Du kan tidligstemme i perioden 1. juli til og med 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming.

Tidligstemmer mottas på rådhuset på Evenskjer i kommunens åpningstid, kl 10.00 - 14.00. Ta kontakt med Tjeldsund kommune, telefon 770 89 500 (sentralbordet), for å avtale tidspunkt. 

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan søke om å forhåndsstemme hjemme.

I år er valgloven endret for å utvide ordningen til å gjelde også for velgere som er pålagt isolasjon pga Covid-19 og for velgere pålagt karantene pga Covid-19 som ikke kommer seg til et egnet valglokale for velgere i karantene.

Dette gjelder primært dersom isolasjonstiden/ karantenetiden ikke er avsluttet før valgdagen. Blir man syk eller i karantene tidlig i forhåndsstemmeperioden er det best smittevern derom man venter med å stemme til etter at isolasjonstiden/ karantenetiden er over.

 

Frist for å søke om å forhåndsstemme hjemme er satt til klokka 10.00 fredag 10. september.

 

 

Velgere, manntallsført i kommunen, som er pålagt isolasjon pga Covid-19 på valgdagen, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme der de oppholder seg. Velgere som er pålagt karantene grunnet Covid-19 og som ikke kommer seg til egnet stemmested for personer i karantene, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme der de oppholder seg. Søknadsfristen for dette er mandag 13. september kl. 10.00.

Du kan søke om, eller be om å få stemme hjemme på følgende måter:

 

Skjema for å søke om å stemme hjemme finner du her

Les mer om å stemme hjemme her  

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming starter tirsdag 10. august.

Du kan forhåndsstemme i periden 10. august til 10. september på:

Tjeldsund folkebibliotek, Evenskjer
Mandag, onsdag og fredag kl 10.00 - 15.00
Tirsdag og torsdag kl 12.00 - 19.00

 

I tillegg kan du forhåndstemme på følgende steder på oppgitt dato:

Ramsund bibliotek
Tirsdag 7. september kl 12.00 - 15.00

Sandstrand bo- og servicesenter
Onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

Fjelldal omsorgssenter
onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

Grovfjord bo- og servicesenter
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00

Kløverheimen, Kongsvik
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00

 

Mer informasjon om forhåndstemming

 

Velgere som er pålagt isolasjon eller karantene pga Covid-19 bør vente med å stemme til karantenetiden er over.

Velgere i karantene kan ikke stemme i ordinære forhåndsstemmelokaler.

Dersom påregnet karantenetid ikke er over før etter valgdagen 13 september kan velgere i karantene stemme ved et egnet stemmested. I Tjeldsund kommune vil stemming foregå i egen bil utenfor forhåndsstemmelokalet på Evenskjer.  

Velgeren må ta kontakt med kommunen for nærmere avtale slik at nødvendige forholdsregler mht til smittevern kan forberedes. Telefon: 770 89 500 (sentralbordet)

Velgere pålagt isolasjon eller karantene pga Covid-19

Velgere pålagt isolasjon pga Covid 19  stemme der de oppholder seg i isolasjonstiden.

Er du fra en annen kommune og ønsker å forhåndsstemme, eller at du er i isolasjon fram til etter valgdagen, kan du søke valgstyret i Tjeldsund om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. 

Søknadsfrist er fredag 10. september klokka 10.00.

 

Om du har planlagt og stemme på valgdagen, men blir pålagt isolasjon pga Covid-19 kan du søke valgstyret om å få avgi stemme der du oppholder deg fram til valgdagen 13. september klokka 10.00. 

Velgere i pålagt karantene pga Covid-19 og som ikke kommer seg til egnet stemmested fordi de for eksempel må benytte offentlig transport for å komme dit har samme rett til å søke om å avgi stemme der de oppholder seg, innen de samme fristene.

For mer informasjon - se under avsnittet "Stemme hjemme".

 

Velgere i pålagt karantene som kan komme seg til egnet stemmested for forhåndsstemming elller på valgting, må ta kontakt med kommunen for nærmere avtale slik at nødvendige forholdsregler mht til smittevern kan forberedes. Telefon: 770 89 500 (sentralbordet) i kommunens åpningstid klokka 10.00 - 14.00.