Alle valglokaler har ekstra fokus på smittevern:

  • håndhygiene
  • rengjøring
  • avstandskrav

Ved behov, for eksempel ved et lokalt smitteutbrudd, innføres ekstra smitteverntiltak. 

 

Stem tidlig

Har du bestemt deg for hva du skal stemme, bør du stemme på forhånd.

Skal du stemme 13. september, stem tidlig for å unngå lange køer. Krav til avstand kan føre til ekstra lange køer om du velger et tidspunkt mange andre også stemmer, for eksempel rett etter jobb.

Husk også at du kan stemme i hele kommunen. Du trenger ikke stemme i det valglokalet som er oppført på valgkortet. 

 

Her finner du mer informasjon om valggjennomføringen

 

Smittevernråd

Ikke møt opp i valglokalet om du er syk

Hold avstand

Ha god håndhygiene

Bruk munnbind dersom det er vanskelig å overholde avstandskrav

 

 

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler. Vi oppfordrer fortsatt velgere til å benytte seg av hele forhåndsstemmegivningsperioden fram til og med 10. september.

På den måten kan vi unngå at mange kommer samtidig for å stemme.

Om du ønsker å unngå kø på valgdagen er det lurt å stemme tidlig på dagen.

 

 

Alle velgere skal ha mulighet til å stemme selv om det er en pandemi

Hvis du er i isolasjon eller i karantene

Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt.

Velgere i karantene kan primært stemme utenfor stemmelokalet etter å ha kontaktet kommunen i forkant for å avtale nærmere oppmøtetidtlf.: 77 08 95 00 i tidsrommet 10.00 – 14.00 eller til 905 04 318 i tidsrommet 08:00 – 15:00.

Det samme gjelder for velgere som etter at forhåndsstemmeperioden er utløpt 10. september har symptomer som er forenlige med Covid-19.

 

Innbyggere i isolasjon kan fram til valgdagen 13. september kl. 10, søke om hjemmestemming. De må da ringe til Tjeldsund kommune tlf.: 77 08 95 00 i tidsrommet 10.00 – 14.00 eller til 905 04 318 i tidsrommet 08:00 – 15:00.

 

 

Smittevernveileder

Det er utarbeidet en smittevernveileder for valget. I Tjeldsund kommune følger vi de råd og anbefalinger som står her.
Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet