Fristen for å sende arealinnspill til planforslaget er 31.mai. Mer informasjon om dette og hvordan du sender innspill finner du på kommunens revideringsside for planen

Vi er en sammenslått kommune og har i dag to arealdeler, målet er å få en oppdatert plan for hele kommunen. De gjeldende arealdelene fra 2008 og 2004 er gamle og utdaterte. De er laget etter den gamle plan- og bygningsloven, og oppleves ikke relevant etter dagens og framtidens behov.

Vi er et samfunn i endring og trenger derfor oppdaterte planer. Kommunen ønsker derfor at planarbeidet skal bli kjent for alle i Tjeldsundsamfunnet slik at man får dialog, samt gode og konstruktive innspill inn i planarbeidet med den nye arealdelen.

Fasen vi er i nå, er innhenting av kunnskapsgrunnlag til å vurdere forslag og innsendte innspill til utforming av planforslaget. På nåværende tidspunkt er ingenting bestemt, og vi ønsker så mange innspill som mulig slik at vi kan vurdere både flere alternativer, men også få inn gode ideer fra de som kjenner områdene best.

Til nå har vi fått inn en del gode innspill, men vi ønsker gjerne flere. Innspill kan for eksempel være om viktige strandsoner, mulige næringsområder, nye utbyggingsområder, områder vi ønsker å ivareta, og så videre.

Det er lav terskel for å sende inn bidrag, og hvem som helst kan sende innspill på alle områder i kommunen. Du kan benytte arealinnspillskjema PDF document ODT document  eller ta kontakt med planleggerne Trine Rønning-Nilsen, eller Anita Swan Olsen for spørsmål eller veiledning.