Kommunens anbefalinger følger i hovedtrekk nasjonale retningslinjer og anbefalinger –

  • Regjeringen har opphevet skjenkestopp fra midnatt natt til førstkommende fredag 22. januar. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Det er tillatt å skjenke fram til klokken 24, men gjester skal ikke slippe inn etter klokken 22. Det er nå opp til kommunene å avgjøre hvorvidt det er behov for et slikt tiltak. Tjeldsund kommune har vurdert at trenden for smitte er på nedadgående i vår region, og ser foreløpig ikke behov for å fatte vedtak om å forby alkoholservering. ​
  • Ungdomsskoler drifter nå på gult.
  • Kommunale haller åpner for aktivitet for barn og unge under 20 år fra onsdag ettermiddag, 21. januar.
  • Kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter åpnet for barn og unge under 20 år fra onsdag ettermiddag, 21. januar.
  • Frivillighetssentralen – åpner for aktiviteter for barn og unge under 20 år.
  • Besøksforbudet på institusjoner oppheves – ordningen med 2 besøk pr uke gjeninnføres. Munnbind må benyttes. Tiltaket vurderes fortløpende.
  • Midlertidig stenging av dagsenteret for demente videreføres. Vurderes på nytt om en uke.