Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30.juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i den kommunen du er matallsført.

Dersom navnet ditt ikke står i mantallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til: Valgstyret i Tjeldsund kommune, postbos 240, 9439 Evenskjer.   

 

Sametingsvalget
For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkortet, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går frem hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.